Varför kvalitet?

Varför kvalitet? Varför började man arbeta med kvalitet? Så pass långt tillbaka som ca 1750 f.Kr så fanns det dokument som används än idag, nämligen tekniska specifikationer och lagparagrafer som bestämmer hur en produkt skall vara och som även beskriver konsekvensen...