Hur kan du arbeta med egenkontrollen annorlunda?

Hur kan du arbeta med egenkontrollen annorlunda? Har du tänkt på hur ni använder egenkontrollerna idag? Jag törs nästa påstå att ni använder checklistor som ni skriver ut och ger till förtroendevalda personer i er produktion som sedan kollar på era färdiga produkter...