Hur kan du arbeta med egenkontrollen annorlunda?

av | feb 21, 2020 | Egenkontroll | 0 Kommentarer

Har du tänkt på hur ni använder egenkontrollerna idag?

Jag törs nästa påstå att ni använder checklistor som ni skriver ut och ger till förtroendevalda personer i er produktion som sedan kollar på era färdiga produkter och stämmer av x-antal punkter och ser att allting är ok.

Då kommer man till nästa punkt;
Vad händer med de produkter som inte uppfyller de kraven era checklistor säger att de ska uppfylla?

Skapar det merarbete? Det är detta som man kallar för Kvalitetsbristkostnader.

Många följer upp detta med avvikelsehanteringar etc. vilket är jättebra.

Vad leder en avvikelserapport till?
En avvikelserapport leder till att man ändrar någonting i sitt utförande så att samma fel inte ska uppstå igen! Genialiskt eller hur?

Här kommer en tankenöt!
Tänk om man skulle använda egenkontrollen till att säkerställa att man gör rätt istället för att kontrollera om någonting är fel?

De fem vanligaste problemen med egenkontroller

De vanligaste problemen med att arbeta med dagens checklistor är enligt nedan:

 

  1. Pappret fylls inte i och man lämnar in en okontrollerad produkt. (På pappret måste jag tillägga, många kontrollerar sina produkter men anser själva pappret inte viktigt.)

 

  1. Felen upptäcks för sent i produktionen. Ett fel kostar mycket pengar.

 

  1. Inaktuella checklistor används då arbetsledare sparar ner sina blanketter på skrivbordet på datorn istället för att använda den senaste mallen ifrån KMA-chefen.

 

  1. Dokumentationen av utförda egenkontroller väntas till sista sekund (oftast efter leverans) vilket leder till att man kan upptäcka fel efter levererad produkt.

 

  1. Det tar onödigt mycket tid för kvalificerad personal att skriva ut, dela ut, samla in, dokumentera och arkivera egenkontrollerna. Denna tid skulle istället kunna läggas på arbetsledning och utveckling.

Ett exempel på hur du enkelt och snabbt kan börja arbeta lättare

Fundera över vilket dokument som ger er produktion förutsättningarna för att göra rätt! I många fall handlar det om en ritning där mått och andra produktspecifika detaljer finns och som man förädlar någonting efter.

Konsten är att börja arbeta med egenkontrollen i ett flöde istället för att använda det just som en egenkontroll. En egenkontroll som skall berätta hur en kvalitativ produkt skall utföras och vilka aspekter som skall uppmärksammas under produktion.

Det nästa tidsparande man kan göra är att få in så många kontroller som möjligt till respektive ritning. Varför inte ha alla kontroller inlagt i ritningen så att man lätt bara kan ta fram en ritning och se all information man kan tänkas behöva i framtida ärenden såsom garanti- och felsökningsärenden?

Detta skapar även ett engagemang som kommer att utveckla och utbilda de mindre erfarna i er produktion.