Arbetsledare / Administratör

Öppna nytt projekt

Efter implementering är den enda administrationen för er arbetsledare att upprätta ett nytt projekt.

Detta kan utföras med 5st klick.
Blir det enklare än så?

Följ med utförandet

Eftersom att systemet uppdateras i real-tid så kan du som arbetsledare när som helst få en tydlig översikt över vad som är utfört.

Här kan du även se bilder som er produktion har bifogat.

Utveckla

Varje egenkontroll består utav en instruktion från er arbetsledare hur den på bästa sätt skall utföras.

När en instruktion uppdateras implementeras det direkt i produktionen.

Arbetsmoment
steg-för-steg

1. Lägg till nytt projekt

Arbetsledaren öppnar ett nytt projekt genom att ange ett projektnummer som era egenkontrollsblanketter kan kopplas mot.

2. Upprätta en Blankett

Varje projekt består utav en eller flera blanketter som i sin tur innehåller en eller flera egenkontroller som er produktion skall utföra och signera.

När man lägger till en ny blankett så får man även möjligheten att bifoga ritningar som er produktion kan titta på vid utförande av de egenkontroller som läggs upp.

3. Lägg till Egenkontroller

Egenkontrollen är bunden till en viss blankett, som tillhör ett visst projekt, och är en del i systemet som er produktion kommer att ta del av och signera utförandet.

När man lägger upp en egenkontroll så anger man även en egen förklaring till vad som ska kontrolleras och hur det utförs på bästa sätt.

4. Följ projektet

När ett projekt är upplagt med blanketter och egenkontroller så finns de tydligt redovisade i en översikt över era utdelade egenkontrollsblanketter.

Här kan man enkelt och tydligt följa arbetet som utförs ute i produktionen samt ta del av ev. bifogade bilder etc. ifrån er produktion.

5. Dokumentation färdig!

Den gången er dokumentation behöver redovisas internt eller för kunden externt, så anger man enkelt bara vilket ordernummer aktuellt projekt har som man vill redovisa så kommer systemet automatiskt skapa en komplett dokumentation som man kan skriva ut som en pdf eller direkt i pappersform.

Fokusera på det som är viktigt

Med Quality Results digitala egenkontroll flyttas fokus ifrån att leta fel till att göra rätt ifrån början!

Fortfarande osäker?

Skulle någonting eller allting kännas otydligt så tveka inte att höra av dig till oss.

Vi på Quality Result brinner för att skapa en självgående hantering av era egenkontroller och tar mer än gärna en vidare diskussion med dig.