QRUAB System för Egenkontroller

En digital Egenkontroll
Vägen till en digital egenkontroll är inte lång.

QRUAB System för Egenkontroller

En digital Egenkontroll
Vägen till en digital egenkontroll är inte lång.

Arbeta rätt med egenkontrollen

Med QRUAB EK-System så hanterar du hela ditt arbete med egenkontroller på en och samma plats, oavsett om du sitter vid din dator på kontoret eller är ute i produktionen med en surfplatta eller mobiltelefon.

Systemet är optimerat för dig som ska använda det, vilket gör att det är otroligt enkelt att komma igång och använda systemet. Ingen som helst utbildning behövs, om du inte känner att du vill ha det.

Med varje leverans så får du en skräddarsydd instruktionsbok som speglar hur ni kommer att arbeta med systemet, vilket gör det bekymmersfritt för t.ex. en nyanställd att börja använda systemet på ert sätt.

 

Arbeta rätt med egenkontrollen

Med QRUAB EK-System så hanterar du hela ditt arbete med egenkontroller på en och samma plats, oavsett om du sitter vid din dator på kontoret eller är ute i produktionen med en surfplatta eller mobiltelefon.

Systemet är optimerat för dig som ska använda det, vilket gör att det är otroligt enkelt att komma igång och använda systemet. Ingen som helst utbildning behövs, om du inte känner att du vill ha det.

Med varje leverans så får du en skräddarsydd instruktionsbok som speglar hur ni kommer att arbeta med systemet, vilket gör det bekymmersfritt för t.ex. en nyanställd att börja använda systemet på ert sätt.

 

Upprätta kontrollplan

Kontrollplanen upprättas med hjälp av era inlagda egenkontroller. När väl en kontrollplan är inlagd så behöver man aldrig göra om den. Behöver du en projektspecifik kontrollplan så är det enkelt att lägga in de kontroller som gäller för ditt projekt.

Kvalitetssäkra ert arbetssätt

Till respektive egenkontroll så anges en instruktion och beskrivning på hur egenkontrollen skall utföras.
När ett arbetssätt utvecklas så slås det ut i hela produktionen, vilket säkerställer att alla arbetar på det, för tillfället, effektivaste sättet.

Signera med foto

När en egenkontroll skall signeras så kan dina användare bifoga en bild på arbetet som kontrollerats. Det kan vara bra vid t.ex. ingjutning av en detalj där man i framtiden kan behöva se hur installationen såg ut.

Automatiserad dokumentation och arkivering

Systemet dokumenterar allt ni gör med era egenkontroller i real-tid. Detta betyder att så fort en egenkontroll läggs till, tas bort eller signeras så uppdateras automatiskt slutdokumentationen.

Läs Branschaktuellt’s

Reportage om QRUAB EK-System

– Att implementera förändringar går smidigt och enkelt. Systemet är centralt och ser inte bara till att uppdateringar förs vidare, även erfarenheter och information följer med. Det blir alltså inte bara ett stöd för den som är ansvarig, utan även ett verktyg för den som använder det…

Hur går det till?

Projektspecifika eller återkommande kontroller?

Det första vi gör när ni ska börja använda QRUAB EK-System är att fastställa hur ni arbetar idag. De vi ska fastställa är om majoriteten av era egenkontroller är projektspecifika eller återkommande. Detta avgör hur vi går vidare när vi ska lägga upp era kontrollplaner.

Arbeta med befintliga mallar eller nya?

När vi vet hur kontrollplanerna skall läggas upp så har vi två alternativ. Vi kan antingen lägga in era befintliga egenkontrolls-blanketter ni har idag, eller upprätta helt nya, beroende på hur väl-arbetade era befintliga kontrollplaner är.

Börja med användningen av QRUAB EK-System

Efter de första två stegen så har vi på QRUAB hunnit konfigurera systemet så att samtliga användare har tillgång till systemet, med rätt arbetssätt för att arbeta effektivt. Systemet ligger nu färdigt och ni kan barta logga in för att använda tjänsten. Vi vågar säga att det är så enkelt att även utan utbildning så kommer ni kunna börja arbeta direkt.

Antal kontroller i systemet

5000+

Kontakta oss

Quality Result Uppland AB Axel Johanssons gata 6 754 50 Uppsala 018-413 77 68 info@qualityresult.se  

Kontakta oss