Egenkontrollen kan sänka din lönsamhet

av | apr 5, 2020 | Egenkontroll | 0 Kommentarer

Varför kan egenkontrollen sänka din lönsamhet?

Det var länge sedan man använde den traditionella check-lista-egenkontrollen som ett styrmedel i produktionen (säger man när man håller ett föredrag på en kvalitetsmässa för maskinbearbetning där allt sker digitalt). Mer och mer i utvecklingen av kvalitetsarbetet så läggs fokus tidigare och tidigare i produktionsstadiet. Inom de akademiska är man redan inne på konstruktionsstadiet och ser till att kvalitet säkerställs och fel undviks genom att skapa rutiner som inte kan bli fel.

 

Problemet, tyvärr, är att man i de flesta fall än idag arbetar med egenkontrollen separat när man tittar på kvalitet. I dagens verksamheter diskuterar man ofta om att förfina sina kvalitetsmanualer och kvalitetsplaner i sina projekt, där det ingår en egenkontroll, som inte bearbetas i samma utsträckning. Man kan säga att man separerar ”kvalitetsutveckling” och egenkontroller.

 

Problemet med att separera dessa två är att varje misslyckande i kvalitetsutvecklingen upptäcks först i slutet när man är färdig och ska utföra egenkontrollen.

De fem dyraste misstagen med egenkontrollen

De dyraste scenarion som uppstår när man använder egenkontrollen fel är enligt nedan. (Egna erfarenheter, inte tagit ifrån någon forskningsrapport)

 

  1. Man använder egenkontrollen först när produkten är färdig, vilket betyder att du måste göra om helt eller delvis ett arbetsmoment/produkt.

 

  1. Kontrollen är inte gjord men leveransen sker ändå. Hur många i organisationen blir inte inblandade när man levererar någonting som är fel ut till kund?

 

  1. Det saknas instruktioner till hur egenkontrollen skall utföras. Många använder checklistor där det bara står ”Kontrollera x” och sen en ok-ruta. Kolla bara på er egen produktion. Har du en person du litar på mer än någon annan vad gäller att utföra en kontroll? Det beror på en dålig egenkontrollsblankett och en dålig erfarenhetsinsamling i produktionen.

 

  1. ”Efterkonstruktioner”. Detta betyder att man vid insamling av blanketter/arbetsorder upptäcker att kontroller inte är utfärdade/signerade. Det skapar merarbete för arbetsledaren som ska separera dessa blanketter, produktionsstopp för den som ska sätta sig och gå igenom för att signera och en oerhörd risk att man bara signerar och kontrollen har missats.

 

  1. Man förlitar sig på checklistan och gör inga förändringar. De flesta tänker ”vilken tur att vi hade egenkontrollen så att produkten inte skickades iväg till kund!” och känner sig nöjda med sina egenkontroller. Problemet är att man känner sig nöjd med egenkontrollen där och börjar titta i sina avvikelserapporter för justering i produktion. Om förändringen blev bra eller dålig märker vi precis innan nästa leverans igen.

Hur du undviker att egenkontrollen sänker din lönsamhet

Egenkontrollen måste vara ett stöd i produktionen för att säkerställa att man gör rätt, inte en checklista för att kontrollera vad som blev fel.

Det svåra med att göra ett företags kvalitetsledning effektivt och användbart är att hålla det simpelt. Det låter konstigt men det är precis så det är.

Det lättaste av allt är att skriva en manual som beskriver det mest fantastiska kvalitetssystem som har tänkt på allt. Problemet är att skolboksexemplet sällan beskriver den verklighet vi dödliga arbetar i.

Eftersom man använder egenkontrollen som en typ av barriär , så varför inte lägga egenkontrollen under produktionen istället för att spara den till sist, efter produktionen?

Problemet man möter i verkligheten när man börjar lär förstås att man då tycker att det blir massa kontroller att fylla i.

Det ända som kan göra att en egenkontroll i verkligheten inte stör produktionen, är att göra den nödvändig och användbar för produktionen.

Skapa instruktioner till egenkontrollen som hjälper och underlättar produktionen att utföra sitt arbete och samtidigt säkerställa att man inte gör fel.

Tänk på era checklistor ni har idag, kan ni lägga till en instruktion till respektive kontroll?

t.ex.
”Kontrollera att ingjutningsgods x sitter i position y.” – Checklistan

Aktivitetsbaserad egenkontroll under produktionen.

”Vid montage av ingjutningsgods x så används form Z för att centrera ingjutningsgodset i position enligt ritning xxx-xxx. Efter montage så används ingjutningsjigg för att säkerställa position y, innan ingjutning. Efter gjutning så kontrolleras att ingjutningsgods x sitter i position y.”

Detta kommer att skapa engagemang till att förbättra arbetsplatsen, hur ni lagrar era verktyg, varför beskrivna gjutningsformen inte fungerar, varför det är bättre att centrera ingjutningsgodset på ett särskillt vis osv. osv..

Detta skapar engagemang och kommer att ge er underlag till att skriva er kvalitetsmanual på ett sätt som speglar er verklighet och konkurrenskraft!