Konsulttjänster

Kvalitet är mycket.
Ibland behöver man stöd för att sätta ord på sitt arbete och skapa förutsättningar för att kunna utvecklas och arbeta effektivt.

Konsulttjänster

Kvalitet är mycket.
Ibland behöver man stöd för att sätta ord på sitt arbete och skapa förutsättningar för att kunna utvecklas och arbeta effektivt.

Vi hjälper dig att skapa kvalitetsdokument som stödjer din verksamhet att arbeta effektivare.

Många gånger när man arbetar med kvalitetsdokument så är man överambitiös. Det svåra med kvalitetsarbetet är att beskriva hur man i verkligheten arbetar, för att sedan skapa ett förbättrat arbetssätt som säkerställer både kvalitet och effektivitet. Vi hjälper er med att beskriva hur ni arbetar idag och även skapa kvalitetsdokumentation som ger er rätt förutsättningar att både utvecklas och redovisa för era kunder.

Vi hjälper dig att skapa kvalitetsdokument som stödjer din verksamhet att arbeta effektivare.

Många gånger när man arbetar med kvalitetsdokument så är man överambitiös. Det svåra med kvalitetsarbetet är att beskriva hur man i verkligheten arbetar, för att sedan skapa ett förbättrat arbetssätt som säkerställer både kvalitet och effektivitet. Vi hjälper er med att beskriva hur ni arbetar idag och även skapa kvalitetsdokumentation som ger er rätt förutsättningar att både utvecklas och redovisa för era kunder.

Områden där

VI KAN HJÄLPA TILL

Kontrollplan

I de flesta projekt som utförs idag så skall samtliga entreprenörer redovisa och arbeta efter en egen kontrollplan. En kontrollplan ska berätta vad som skall kontrolleras, men också hur och när kontrollen skall utföras, för att säkerställa ställda kvalitetskrav.

Kvalitets- och miljömanual

Ett vanligt fenomen i kvalitets- och miljömanualer är att man många gånger beskriver ett exemplariskt kvalitets- eller miljöarbete, som kostar för mycket att efterleva. Det är svårt att beskriva hur verkligheten ser ut i sin verksamhet och samtidigt bevisa att man uppfyller diverse krav ifrån standarder och kunder.

Ständiga förbättringar

Hela grundtanken med kvalitetsarbetet är att ständigt bli bättre, effektivare och mer konkurrenskraftig verksamhet och produktion. Vi kan hjälpa till med att skapa rutiner som ger er förutsättningarna för att utvecklas. Förbättringar som skall utföras måste vara accepterade och tydliga.

Kvalitetsutveckling

Ofta när man dyker på produktionsproblem så är det både jobbigt och svårt att djupdyka i problemet och försöka lösa det. Vi kan avlasta er med att utreda kvalitetsbrister och avvikelser. Vi hjälper även till med möjliga åtgärder för förbättring.

Områden där

VI KAN HJÄLPA TILL

Kontrollplan

I de flesta projekt som utförs idag så skall samtliga entreprenörer redovisa och arbeta efter en egen kontrollplan. En kontrollplan ska berätta vad som skall kontrolleras, men också hur och när kontrollen skall utföras, för att säkerställa ställda kvalitetskrav.

Kvalitets- och miljömanual

Ett vanligt fenomen i kvalitets- och miljömanualer är att man många gånger beskriver ett exemplariskt kvalitets- eller miljöarbete, som kostar för mycket att efterleva. Det är svårt att beskriva hur verkligheten ser ut i sin verksamhet och samtidigt bevisa att man uppfyller diverse krav ifrån standarder och kunder.

Ständiga förbättringar

Hela grundtanken med kvalitetsarbetet är att ständigt bli bättre, effektivare och mer konkurrenskraftig verksamhet och produktion. Vi kan hjälpa till med att skapa rutiner som ger er förutsättningarna för att utvecklas. Förbättringar som skall utföras måste vara accepterade och tydliga.

Kvalitetsutveckling

Ofta när man dyker på produktionsproblem så är det både jobbigt och svårt att djupdyka i problemet och försöka lösa det. Vi kan avlasta er med att utreda kvalitetsbrister och avvikelser. Vi hjälper även till med möjliga åtgärder för förbättring.

Kontakta oss

Quality Result Uppland AB Axel Johanssons gata 6 754 50 Uppsala 018-413 77 68 info@qualityresult.se

Kontakta oss