Kvalitetsbloggen

Följ vår kvalitetsblogg där vi diskuterar idéer och tar upp vanliga fallgropar och störningar svenska företag brottas med i sitt kvalitetsarbete.

Egenkontrollen kan sänka din lönsamhet

Varför kan egenkontrollen sänka din lönsamhet? Det var länge sedan man använde den traditionella check-lista-egenkontrollen som ett styrmedel i produktionen (säger man när man håller ett föredrag på en kvalitetsmässa för maskinbearbetning där allt sker digitalt). Mer...

Varför kvalitet?

Varför började man arbeta med kvalitet? Så pass långt tillbaka som ca 1750 f.Kr så fanns det dokument som används än idag, nämligen tekniska specifikationer och lagparagrafer som bestämmer hur en produkt skall vara och som även beskriver konsekvensen av en fel...

Följ Kvalitetsbloggen!