Varför kvalitet?

av | jan 12, 2020 | Egenkontroll | 0 Kommentarer

Varför började man arbeta med kvalitet?

Så pass långt tillbaka som ca 1750 f.Kr så fanns det dokument som används än idag, nämligen tekniska specifikationer och lagparagrafer som bestämmer hur en produkt skall vara och som även beskriver konsekvensen av en fel levererad vara (Dålig kvalitet).

Nedan är ett utdrag ur den Babylonske kungen Hammurabi’s lagparagrafer som adresserar både arbetsrätt och produktansvar.

”Om en byggnad störtar samman och ägaren dödas så ska också byggmästaren dödas. Om ett av ägarens barn dödas ska också ett av byggmästarens…”

Med denna typ av administrativa föreskrifter så börjar man fundera på att göra en viss typ av riskanalys som resulterar att man vill vara säker på ett antal betydande faktorer som säkerställer kvaliteten av sin leverans.

På precis samma sätt används egenkontroller idag. För att säkerställa att beställarens krav uppfylls och att man levererar en kvalitativ produkt till marknaden.

Kvalitetsutvecklingens fyra faser

Den moderna kvalitetsutvecklingen brukar man dela in i fyra faser.
Kort sagt så har kvalitetsutvecklingen förflyttats ifrån att kontrollera färdiga produkter (efter produktion), till att utveckla och underlätta arbetet så att man inte gör fel (före produktionen).

Kvalitetskontroll

Efter andra världskriget så bestod majoriteten av kvalitetsarbetet i västländska länder utav kvalitetskontroll, vilket betyder att man satte in kontrollanter som sorterade ut felaktiga enheter för kassation eller ombearbetning.

Kvalitetsstyrning / Kvalitetssäkring
Under nästa två faser så började man successivt flytta fokus ifrån färdig produkt till hur själva produktionen utfördes och planerades. Man började arbeta med att organisera sin produktion med ansvarsområden, logistik, instruktioner och formulera rutiner.

Kvalitetsutveckling
I nästa fas börjar man undersöka och kartlägga vilka behov och förväntningar kunderna har på sina produkter.

I denna typ av undersökning så märker man även att den ständigt förändras med tiden. Förutom tidigare kvalitetsarbete så arbetar man nu med det som vi idag kallar ständiga förbättringar. Ett annat viktigt steg i utvecklingen är de brittiska och amerikanska militärstandarderna för granskning av leverantörer, det som senare kom att utvecklas till den serie av standarder för kvalitetsledningssystem, som brukar sammanfattas med benämningen ISO 9000.